10 Rhag 2015

Yn ddiweddar, mae’r Swyddfa Genedlaethol Cudd-wybodaeth Twyll (NFIB) wedi cael gwybod am fath newydd o feddalwedd wystlo o’r enw “Chimera” sy’n targedu Mentrau Bach a Chanolig yn Ewrop.

Mae’r feddalwedd wystlo’n cael ei hanfon drwy e-bost at weithwyr sydd naill ai’n gynnig busnes neu’n gais am swydd ffug.

Mae dolen i gwympflwch yn atodedig i’r e-bost, sy’n honni y gellir cael rhagor o wybodaeth yno.

Gofynnir i’r defnyddiwr lawrlwytho’r ffeiliau hyn; fodd bynnag, mae lawrlwytho’r feddalwedd wystlo’n cychwyn yn awtomatig ar ôl clicio ar y ddolen.

Ar yr un pryd, mae Chimera’n cychwyn amgryptio’r data’n syth, ond nid ar y gyriant lleol yn unig - mae Chimera hefyd yn dechrau amgryptio gyriannau rhwydwaith sydd wedi’u cysylltu drwy newid pob ffeil i’r estyniad .crypt.

Ar ôl ailgychwyn y cyfrifiadur a mewngofnodi eto, mae neges rybudd yn ymddangos ar y pen desg ac ni all y defnyddiwr gymryd unrhyw gamau gweithredu pellach.

Mae’r neges rybudd yn gofyn am daliad ar ffurf BitCoins er mwyn rhyddhau’r data. Yn wahanol i feddalwedd wystlo arall, mae’r neges yn mynd ymlaen i fygwth y defnyddiwr y bydd lluniau a data personol yn cael eu cyhoeddi ar y rhyngrwyd os na fyddant yn talu.

Diogelwch eich hun

  • Peidiwch â chlicio ar ddolenni anghyfarwydd mewn e-byst neu ar wefannau

  • Gwiriwch ddilysrwydd yr e-bost bob tro â’r cwmni sydd, yn ôl yr honiad, wedi ei anfon – Mae’n syniad da dod o hyd i rif ffôn ar eu cyfer yn annibynnol o’r e-bost oherwydd gall y rhif ffôn a ddarperir fod yn ffug neu fynd yn syth i’r drwgdybiedig.

  • Sicrhewch fod gennych feddalwedd gwrthfirysau diweddar a’ch bod chi’n cynnal sganiau rheolaidd.

  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cadw copïau o ddata pwysig wrth gefn.