13 Ion 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn annog cwsmeriaid Nwy Prydain yn yr ardal i fod yn wyliadwrus ynghylch twyll e-bost.

Mae’r Heddlu wedi derbyn adroddiad am dwyll, ac mae’n rhybuddio pobl i fod yn ymwybodol mai twyll yw unrhyw e-bost sy’n ymddangos fel pe bai wedi’i anfon gan Nwy Prydain yn gofyn am wybodaeth trwydded gyrru a phasbort.

Mae twyll e-bost Nwy Prydain yn un o nifer sy’n digwydd ar hyn o bryd yn y DU a thu hwnt.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Rob Gravelle, arbenigwr o fewn yr Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu: “Wrth lwc, sylweddolodd yr unigolyn a adroddodd hyn i Heddlu Dyfed-Powys mai twyll ydoedd, ond rydyn ni’n poeni y bydd eraill yn credu bod yr e-bost yn ddilys ac yn datgelu’r wybodaeth bersonol hon.

“Mae twyllwyr yn aml yn defnyddio enwau cwmnïoedd adnabyddus er mwyn cyflawni eu trosedd oherwydd mae’n gwneud iddynt ymddangos yn fwy dilys.

“Byddwn i’n annog unrhyw un sy’n cael ei dargedu yn y modd hwn i ddileu’r e-bost heb ei agor. Hefyd, dywedwch wrth eich teulu a’ch ffrindiau am y twyll hwn i’w hatal rhag cael eu twyllo. Os oes gennych unrhyw amheuon, cysylltwch â Nwy Prydain yn uniongyrchol i gael gwybod pa un ai a ydynt yn gofyn am wybodaeth o’r fath. Peidiwch byth â defnyddio’r rhif ffôn a ddefnyddir ar yr e-bost ‘twyll’.”

Cyngor ynghylch sut i osgoi dioddef twyll seiber:

  • Os nad oeddech chi’n disgwyl yr alwad, peidiwch â sgwrsio â nhw, rhoi manylion personol iddynt, nac anfon arian atynt.
  • Peidiwch byth â mewngofnodi i’ch cyfrifiadur o ganlyniad i alwad oer sy’n honni bod firws neu firysau ar eich cyfrifiadur - eto, peidiwch â chymryd rhan mewn sgwrs wrth dderbyn galwad o’r fath.
  • Dylech osod y feddalwedd ddiogelwch wrthfirysau ddiweddaraf.
  • Cadwch eich cyfrifiadur yn gyfredol gyda'r diweddariadau a'r cywiriadau diweddaraf.      
  • Dilëwch negeseuon a negeseuon cyfryngau cymdeithasol amheus heb glicio ar ddolenni.
  • Byddwch yn wyliadwrus ar wefannau cyfryngau cymdeithasol: allgofnodi ar ôl gorffen, ac ymatal rhag cysylltu â phobl nad ydych yn eu hadnabod.
  • Defnyddiwch gyfrineiriau cryf a newidiwch nhw’n rheolaidd. Peidiwch â’u rhannu â neb. Peidiwch â defnyddio’r un cyfrinair ar gyfer eich holl gyfrifon. Bydd hyn yn golygu mai dim ond un o’ch cyfrifon fydd yn cael ei effeithio os oes cyfrinair yn cael ei gyfaddawdu.
  • Byddwch yn ofalus am beth ydych chi'n ei rannu ar-lein – peidiwch â rhoi mwy o wybodaeth nag sydd angen ar wefannau cyfryngau cymdeithasol, a gwnewch gopïau o ffeiliau a chynnwys cyfryngau pwysig mewn lle diogel, hynny yw gyriant caled allanol neu storfa gwmwl yr ydych yn ymddiried ynddi.

Gwybodaeth Bellach

Am ragor o wybodaeth a chyngor ynghylch sut i osgoi dioddef twyll ar-lein, galwch heibio i Get Safe Online www.getsafeonline.org.

Er mwyn riportio twyll ar lein, galwch 101 neu riportiwch ar-lein ar www.dyfed-powys.police.uk.