05 Awst 2016

Rhybuddir perchnogion cŵn i gadw’u hanifeiliaid dan reolaeth waeth p’un ai a ydynt adref neu allan yn gyhoeddus. 

Daw’r rhybudd gan Heddlu Dyfed-Powys yn dilyn cynnydd sylweddol mewn adroddiadau sy’n ymwneud â chŵn ym Mhowys yn ystod y misoedd diwethaf.

Gellir ystyried unrhyw gi o unrhyw fath neu frîd yn beryglus mewn unrhyw le os nad yw’n cael ei gadw dan reolaeth. Nid oes rhaid i’r ci frathu neb, dim ond dangos ymddygiad ymosodol sy’n gwneud i rywun ofni am ei ddiogelwch.

Er mwyn osgoi cynnydd pellach mewn digwyddiadau o’r fath, mae swyddogion yn annog perchnogion cŵn i fod yn arbennig o wyliadwrus wrth fynd allan â’u cŵn am dro mewn ardaloedd cyhoeddus cyhoeddus a sicrhau bod y cŵn yn ddiogel adref.

Dywedodd y Rhingyll Keith Gibby o’r Adran Gŵn: “Rwy’n annog unrhyw un sy’n cerdded ei gi i fod yn wyliadwrus a chymryd rhagofalon priodol – megis eu cadw ar dennyn. Hefyd, mae’n bwysig fod cŵn yn cael eu cadw ar dennyn pan maen nhw adref er mwyn atal digwyddiadau.

“Er bod rhagofalon y gellir eu cymryd i gadw cŵn dan reolaeth, mae canlyniadau hefyd ar gyfer y cŵn hynny sy’n berygl i’r cyhoedd, a byddwn ni’n gorfodi lle bo angen.”

Os yw ci’n cael ei ystyried yn beryglus o afreolus, gall yr heddlu erlyn. Gall o gosb fod hyd at 14 mlynedd o garchar os yw ci’n lladd rhywun.

Medrwch dderbyn dirwy ddiderfyn neu ddedfryd o hyd at chwe mis o garchar (neu’r ddau) os yw’ch ci’n beryglus o afreolus.

Dylid gwneud adroddiadau i’r heddlu os oes angen cymorth ar frys, er enghraifft, adeg digwyddiad.

Dylid gwneud adroddiadau cyffredinol am gŵn crwydr i wardeniaid cŵn y cyngor.

Am ragor o wybodaeth ynghylch canlyniadau cael ci peryglus, cyfeiriwch at Ddeddf Cŵn Peryglus 1991.

 

Ystadegau ar gyfer Powys

 Ebr      Mai     Meh    Gorff

4            15         10          6