26 Ion 2018

Heddiw (25 Ionawr 2018), cafwyd Robert David Hughes, 62 oed, yn euog yn dilyn treial yn Llys y Goron, Abertawe, o 11 cyhuddiad unigol mewn perthynas â cham-drin plant yn rhywiol yn erbyn pum dioddefydd benywaidd.

 

Cyflawnwyd y troseddau hyn tra bod Mr Hughes wedi’i gyflogi mewn dau sefydliad addysgiadol yn Sir Gaerfyrddin a Swydd Hereford rhwng 1979 a 1991.

Fe’i dedfrydwyd i saith mlynedd o garchar.

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Dros Dro Steve Cockwell, yr Uwch Swyddog Ymchwilio: “Rwy’n fodlon iawn â’r ddedfryd hwn heddiw, ac rwy’n gobeithio y bydd yn rhoi rhywfaint o ymdeimlad o gyfiawnder i’r dioddefwyr wedi’r holl flynyddoedd hyn. Roedd hwn yn ymchwiliad hir sy’n ffurfio rhan o ymgyrch fwy sydd dal ar waith ac yn cynnwys nifer o asiantaethau. Sefydlwyd tîm ymchwilio penodol er mwyn sicrhau bod ymchwiliad trylwyr yn cael ei gynnal a bod y dioddefwyr yn cael eu cefnogi trwy’r broses.

"Rwy’n gobeithio bod y canlyniad hwn yn rhoi hyder i ddioddefwyr sydd wedi dioddef cam-drin tebyg ar unrhyw adeg yn eu bywydau i roi gwybod i’r heddlu amdano, ac y bydd Heddlu Dyfed-Powys yn gwneud pob dim o fewn ei allu i ddwyn troseddwyr i gyfiawnder.”