01 Gor 2016

Y cyn chwaraewr rygbi, y dyn busnes a’r cyflwynydd teledu Rupert Moon yw’r wyneb cyfarwydd diweddaraf i gefnogi ymgyrch Heddlu Dyfed-Powys, Dangoswch y Cerdyn Coch i Drais. 

Mae’r ymgyrch, sy’n cael ei chynnal yn ystod pencampwriaeth pêl droed Ewro 2016 UEFA, yn ceisio atal trais, yn arbennig trais domestig, ledled ardal Dyfed-Powys drwy annog pobl i fod yn wyliadwrus ynghylch faint o alcohol maen nhw’n yfed a’r effaith y gallai hynny gael ar eu hymddygiad.

Mae Rupert wedi cadw’r cardiau coch, sy’n debyg i gardiau coch dyfarnwyr pêl droed, ar ei ffôn symudol, er mwyn iddo’u defnyddio os yw’n gweld unrhyw helynt yn ystod y bencampwriaeth pêl droed.

Cynhyrchwyd y cardiau, sy’n cynnwys y negeseuon ‘yfed doeth’ a ‘dangoswch y cerdyn coch i drais’, i ddarparu ffordd ysgafngalon, ryngweithiol o gyflwyno negeseuon difrifol.

Mae’r ymgyrch yn annog cefnogwyr pêl droed i fod yn ymwybodol o faint o alcohol maen nhw’n yfed a sut maen nhw’n ymddwyn er mwyn atal trais, boed mewn tafarn, gêm pêl droed, neu eu cartrefi eu hunain.

Dywedodd Rupert Moon: “Rwy’n cefnogi ymgyrch Dangoswch y Cerdyn Coch i Drais Heddlu Dyfed-Powys yn llawn. Mae’r ffaith bod Cymru wedi cyrraedd y cam hwn o bencampwriaeth Ewro 2016 yn gamp arbennig ynddo’i hun. Peidiwch â difethaf hwyl yr achlysur drwy feddwi’n ormodol a defnyddio’ch dyrnau, boed mewn tafarn neu adref.”

Mae’r cardiau coch yn cael eu dosbarthu i drwyddedigion a fydd yn dangos gemau Ewro 2016. Bydd staff bar a chwsmeriaid yn cael eu hannog i ddal cerdyn coch i fyny os ydynt yn gweld unrhyw ymddygiad annerbyniol i’w hatal rhag troi’n drais.

Yn ogystal, gwahoddir aelodau o’r cyhoedd i gymryd rhan yn yr ymgyrch trwy bostio lluniau ohonynt yn dal cardiau coch yr ymgyrch i fyny ar dudalennau Facebook a Twitter Heddlu Dyfed-Powys gan ddefnyddio #cerdyncochidrais. Mae’r delweddau ar gael ar broffiliau Twitter a Facebook yr heddlu, neu’r wefan.