26 Gor 2017

Ry’n ni’n chwilio am James Corfield, 19 oed o Drefaldwyn a welwyd diwethaf yn nhafarn y Ceffyl Gwyn, Llanfair-ym-Muallt, tua hanner nos ddydd Llun 24 Gorffennaf 2017.

Fe’i disgrifir fel bachgen 6’ 2” o gorffolaeth fain gyda gwallt brown cwta. Fe’i gwelwyd diwethaf yn gwisgo jîns a chrys glas o wneuthuriad Abercrombie and Fitch.

Adroddwyd bod James ar goll ychydig cyn 2 o’r gloch brynhawn ddydd Mawrth 25 Gorffennaf 2017 ar ôl iddo fethu â chwrdd â’i deulu yn y Sioe Frenhinol, lle’r oedd wedi bod yn gwersylla gyda ffrindiau.

Hoffem ddiolch i’r cyhoedd am gynnig helpu a gofynnwn i bobl leol gynorthwyo â’r ymchwiliad drwy edrych yn eu gerddi, siediau neu adeiladau allanol eraill am unrhyw arwydd o James. Mae swyddogion yn dilyn pob llwybr ymholi posibl ac mae timoedd chwilio arbenigol yn ein cynorthwyo mewn nifer o leoliadau o gwmpas Llanfair-ym-Muallt heddiw.

Rydyn ni’n apelio ar i unrhyw un sydd wedi gweld James, neu sydd â gwybodaeth am ei leoliad, i gysylltu â’r heddlu drwy alw 101. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908.