20 Hyd 2017

Rydym yn disgwyl gwyntoedd cryfion y penwythnos hwn, a bydd y rhain, mewn cyfuniad â llanwau uchel, yn debygol o effeithio ar gymunedau arfordirol.

Helpwch ni drwy ystyried eich diogelwch eich hun a diogelwch pobl eraill. Rydym yn deall y demtasiwn i fynd i weld y tonnau ysblennydd, ond cofiwch bod yr amgylchiadau’n beryglus ac y gallech fynd i drafferth yn sydyn iawn.

Gofynnwn i chi ystyried pa opsiynau sydd gennych cyn cysylltu â ni i adrodd am faterion yn ymwneud â’r tywydd. Mewn rhai achosion mae’n bosib y bydd sefydliadau eraill mewn gwell sefyllfa i roi cymorth i chi, e.e. yr Awdurdod Lleol, BT Openreach, Western Power ac yn y blaen.

Er enghraifft, os ydych yn galw ynghylch coeden neu bolion trydan/ffôn sydd wedi cwympo - ddylech chi ddim cysylltu â ni oni bai bod risg difrifol i bobl eraill, neu os bydd gwrthdrawiad wedi digwydd a bod rhywun wedi cael anaf - os felly, galwch 999. Os gwelwch yn dda, peidiwch â galw’r heddlu ynglŷn â materion sy’n ymwneud â’r tywydd, gan gynnwys ffyrdd sydd ar gau, ac eithrio mewn argyfwng.

Am fwy o wybodaeth am ardaloedd sydd mewn perygl o gael llifogydd ewch at Gyfoeth Naturiol Cymru: https://naturalresources.wales/flooding/check-flood-warnings/?lang=en