27 Tach 2017

Rydyn ni’n ymwybodol o unigolion ffug sydd yn honni i fod o Brifysgol Caerdydd, ac sydd yn ceisio codi arian gan dargedi tai yn Abergwaun.

Mae’r Brifysgol wedi cadarnhau nad ydynt yn caniatáu'r modd yma o godi arian.

Rydyn ni’n annog pobl, yn enwedig yr hŷn ar fregus, i fod yn ymwybodol o unrhyw un sydd yn gofyn am arian oddi wrthynt yn y modd yma.

 Unrhyw un sydd â gwybodaeth a fydd yn gymorth i ni i adnabod twyllwyr, ffoniwch 101. Os ydych yn Fyddar, yn drwm eich clyw, neu os oes gennych nam ar eich lleferydd anfonwch neges destun at y rhif difrys ar 07811 311 908.

Am wybodaeth bellach, neu os eich bod chi wedi bod yn ddioddefwr o dwyll, dioddefwyr o gais o dwyll neu ddioddefwr o seiber drosedd cysylltwch ag Action Fraud: www.actionfraud.police.uk.