13 Gor 2016

Rhywbryd rhwng 6 o’r gloch a 7.15 o’r gloch nos Fercher 6 Gorffennaf, saethwyd cath fach lliw du a gwyn yn ei stumog gan haelsen aer yn ardal Heol Tregoning, Morfa, Llanelli gan unigolyn anhysbys. Niweidiodd yr haelsen y gath fach yn ddifrifol. Aed â’r gath fach i’r PDSA yn Abertawe ar gyfer triniaeth, ond yn anffodus, bu farw.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo â’r ymchwiliad hwn i gysylltu â PC 1136 Richard Harries yn Llanelli drwy alw 101.