28 Ebr 2020

Mae SchoolBeat (Cynllun Cyswyllt Ysgolion Cymru Gyfan) yn falch iawn o fedru lansio eu llyfr gweithgareddau cyntaf mewn cyfres ar gyfer plant a phobl ifanc, ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae’r llyfr wedi ei ddylunio yn ofalus i atgyfnerthu negeseuon diogelu pwysicaf SchoolBeat.

Mae’r holl weithgareddau yn seiliedig ar wersi cyfarwydd i’r plant fydd wedi eu cyflwyno gan Swyddogion Heddlu Cymunedol yn yr ysgol, gyda'r llyfr cyntaf hwn ar gyfer plant 5-7 oed ar gael i lawrlwytho YMA.

Edrychwch allan hefyd am weddill y gyfres, fydd allan yn fuan i blant 7-9 oed a 9-11. 

Pob lwc gyda'r gweithgareddau! 


Hoffem weld eich lluniau yn cyflawni’r gwaith ac o’r gwaith gorffenedig. Gofynnwch i'ch rhieni neu ofalwyr eu llwytho i fyny ar ein tudalen Twitter neu Facebook SchoolBeat. Am fwy o wybodaeth ac adnoddau, cofiwch ymweld a gwefan www.schoolbeat.cymru