26 Gor 2019

Bydd tîm o swyddogion heddlu o bob rhan o Heddlu Dyfed-Powys yn seiclo dros 200 milltir o Aberhonddu i Swydd Stafford ddydd Gwener 26 Gorffennaf er cof am eu cydweithwyr a fu farw wrth gyflawni eu dyletswydd.

Byddant yn seiclo 100 milltir ar ddiwrnod cyntaf y daith, 80 milltir ar yr ail ddiwrnod, ac 20 milltir ar y diwrnod olaf, pan fyddant yn gorffen yn yr Ardd Goed Goffa Genedlaethol. Mae rhan olaf y daith yn gorffen mewn pryd ar gyfer gwasanaeth goffa gyda theuluoedd y swyddogion maen nhw’n eu hanrhydeddu.

Mae’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Vicki Evans yn cymryd rhan am y tro cyntaf eleni, yn ei sportif hiraf erioed. Mae’n ei ystyried yn gyfle i gefnogi’r tîm a chodi arian ar gyfer elusen, ac ar yr un pryd, gwireddu gwerthoedd teuluol yr heddlu.  

 “Rydyn ni’n un teulu heddlu mawr yma yn Nyfed-Powys ac ar draws y DU. Roeddwn i eisiau cymryd rhan yn y Daith Undod i ddangos fy nghefnogaeth tuag at hynny, ac ar gyfer y teuluoedd sydd wedi colli rhywun pwysig,” meddai Ms Evans.

“Hon fydd y daith feicio hiraf rwyf erioed wedi cymryd rhan ynddi. Hyd yn hyn, y mwyaf rwyf wedi seiclo mewn un diwrnod yw 55 milltir, a bydd y diwrnod cyntaf bron ddwywaith hynny! Mae’n rhaid i mi gyfaddef, rwy’n poeni am realiti taith mor hir ar y diwrnod cyntaf a dal ati wedi hynny. Mae’n siŵr y bydd yn boenus, felly rwy’n nerfus ond yn benderfynol.  

“Dydw i ddim eisiau siomi’r tîm – rwyf eisiau eu cefnogi, nid eu rhwystro. Os nad arweinia at ddim arall, mae’n gyfle i’r tîm chwerthin am ben y Prif Gwnstabl Cynorthwyol.

“Mae swyddogion heddlu’n mynd i’r gwaith bob dydd i ddiogelu eu cymuned. Yn drist, nid pawb sy’n dod adref. Mae’n gysur gwybod bod COPS yno i gefnogi teuluoedd pe bai’r gwaethaf yn digwydd. Byddaf yn cadw hynny mewn cof i’m sbarduno yn ystod yr adegau anodd.”

Bydd swyddogion o heddluoedd gwahanol yn ymuno â’r seiclwyr wrth iddynt fynd rhagddynt ar eu taith ar y ffordd agored, gyda phob un yn seiclo er cof am swyddog penodol. Mae 11 o swyddogion Heddlu Dyfed-Powys ar y rhestr anrhydedd.

Mae PC Andy Smart wedi arwain y tîm ers pedair blynedd bellach. Meddai: “Mae’r tîm wedi tyfu i gwmpasu’r pedwar heddlu yng Nghymru a chreu cangen Cymru, ac rydyn ni’n mynd o nerth i nerth bob blwyddyn.

“Mae cyrraedd Drayton Manor ddydd Sadwrn i gwrdd â’r teuluoedd, yn enwedig y plant, yn arbennig iawn ac yn atgyfnerthu’r rheswm rydyn ni’n cymryd rhan yn y daith.  

“Ar fore ddydd Sul, byddwn ni’n cwrdd â holl ganghennau eraill y DU ac yn mynd i’r ardd goffa ar gyfer gwasanaeth ffurfiol gyda’r teuluoedd. Byddwn ni’n clywed aelodau teulu’n adrodd eu straeon personol ac yn esbonio beth mae Penwythnos y Goroeswyr a COPS yn golygu iddyn nhw. Mae’n brofiad sy’n gwneud i ni deimlo’n ostyngedig iawn.”

Mae’r elusen Care of Police Survivors (COPS) yn cefnogi teuluoedd a chydweithwyr swyddogion heddlu a gafodd eu lladd wrth wneud eu gwaith. Hyd yn hyn, mae’r tîm wedi codi bron £1500 ar gyfer yr elusen, ac mae’n anelu i godi £3000. Os hoffech eu helpu i gyrraedd eu targed, medwch roi arian ar wefan Just Giving drwy ddilyn y ddolen ganlynol: https://www.justgiving.com/fundraising/dyfed-powys-police-cyclists2019

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Daith Undod, galwch heibio i: https://ukpoliceunitytour.org/