09 Mai 2016

Dywedodd yr Arolygydd Dros Dro Jacqui Lovatt: "Dymunwn ddiolch yn fawr iawn i aelodau’r lluoedd arfog a’r gymuned leol am eu cefnogaeth barhaus yn ystod yr ymchwiliad hwn i ddigwyddiad trasig iawn.

 

Does dim byd i awgrymu bod y ffaith fod Matthew Boyd yn filwr wedi ysgogi’r ymosodiad hwn, a does dim byd i awgrymu unrhyw gysylltiadau â therfysgaeth.

 

“Mae ein meddyliau gyda theulu, ffrindiau a chatrawd Matthew.

 

Mae’r fyddin yn rhan fawr o gymuned Aberhonddu, a byddwn ni’n parhau i gydweithio er mwyn cynnal hyn.”