02 Ion 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad nifer sylweddol o slatiau o feudy agored ym Mancyfelin, Caerfyrddin.
Digwyddodd y lladrad rhywbryd rhwng 10.30 o’r gloch nos Sadwrn 28 a 12.30 o’r gloch brynhawn ddydd Sul 29 Rhagfyr.
Os oes unrhyw un yn gwybod rhywbeth am y drosedd hon, neu â gwybodaeth a allai helpu’r heddlu, gofynnir iddynt gysylltu â swyddogion yng ngorsaf Caerfyrddin ar 101.