22 Meh 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ddigwyddiad lle mae car Subaru Impreza gwyn wedi’i ddwyn o du allan i faes carafanau Brynrodyn, Borth, Ceredigion. Digwyddodd hyn rhywbryd rhwng 4y.p. ar 29 Mai a 7y.h. ar 30 Mai 2016. Mae perchennog y car yn torri ei galon bod y car wedi’i gymryd, ac mae’n ysu am ei gael yn nôl.

Dywedodd Luke Griffiths: “Yn amlwg, mae’r ffaith bod fy nghar wedi’i ddwyn o du allan i’m cartref fy hun wedi fy synnu i a’m cymdogion. Nid yw pethau fel hyn yn digwydd yn yr ardal hon. Roedd fy nghar yn destun balchder i mi, a dyna pam rwy’n cynnig gwobr o £250 i unrhyw un sydd â gwybodaeth sy’n arwain at ddod o hyd i’m car.”

Anogir unrhyw un a welodd rhywbeth amheus yn yr ardal, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth, i gysylltu â’r heddlu drwy alw 101, neu alw Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.