31 Rhag 2013

Yn ddiweddar, cwblhaodd deunaw o swyddogion a staff o Geredigion y cwrs mynediad a sylfaen dwys a gyflwynwyd gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru. Cynhaliwyd y cwrs, sydd wedi’i anelu at ddechreuwyr, yng ngorsaf heddlu Aberteifi ddau ddiwrnod y mis dros gyfnod o 6 mis. Mae’r cwrs wedi darparu sylfaen cryf o allu iaith Gymraeg i adeiladu arno yn y dyfodol. 

Un o uchafbwyntiau’r cwrs ar gyfer y myfyrwyr oedd y cyfle i gwrdd â siaradwyr Cymraeg o’r gymuned leol er mwyn ymarfer eu sgiliau sgwrsio, a ddangosodd cymaint yr oeddent wedi cyflawni dros y chwe mis diwethaf.

Dywedodd tiwtor y cwrs, Mr Richard Vale:

“Dros y 6 mis diwethaf, mae’r tîm wedi gweithio’n galed iawn, a bellach, maent yn medru cynnal sgwrs sylfaenol dda yn y Gymraeg. Mis diwethaf, cawsant eu synnu gyda pha mor bell yr oeddent wedi cyrraedd pan gawsant sgwrs hanner awr yn Gymraeg gyda grŵp o wirfoddolwyr lleol.

Mae gweld datblygiad y myfyrwyr wedi bod yn bleser mawr, ac mae’n wych gweld y gefnogaeth a roddir gan Heddlu Dyfed-Powys i’w staff a’i fuddsoddiad mewn hyfforddiant iaith Gymraeg, sy’n rhan mor bwysig o fywyd cymunedol pob dydd yn yr ardal hon.”