29 Mai 2017

Cafodd PC Darren Trevan a PC John Woodcock, Swyddogion Ymateb Arfog o Sir Benfro, dipyn o sioc pan oeddent ar batrôl yn ardal Caerfyrddin fore heddiw ar ôl i rywun a oedd yn ymddangos fel modurwr yn goryrru eu goddiweddyd.

Fodd bynnag, ar ôl siarad â’r deiliaid, daeth yn amlwg bod un ohonynt, sef dynes feichiog, ar fin rhoi genedigaeth. Gyrrodd PC Woodcock gerbyd y cwpwl i’r ysbyty, gyda PC Trevan yn ei dywys, gan adael y gyrrwr i gysuro ei bartner.

Yn ffodus, cyrhaeddodd pawb yr ysbyty agosaf mewn pryd ar gyfer geni bachgen bach annwyl.

Mae’r fam, y tad a’r baban yn gwneud yn dda, ac mae’r ddau swyddog yn dod dros effeithiau sioc!

DIWEDD

29/05/17