18 Ebr 2017

Ymatebodd Heddlu Dyfed-Powys i adroddiad am bobl yn dal rhywbeth a oedd yn edrych fel gwn ar Heol Copperworks, Llanelli. Derbyniwyd yr alwad am oddeutu 4.30 o’r gloch brynhawn ddydd Llun 17 Ebrill. 

Ni chafodd unrhyw aelod o’r cyhoedd ei fygwth na’i anafu yn ystod y digwyddiad hwn.

Aeth swyddogion arfau saethu i fyny at y grŵp y tu allan i archfarchnad Asda, Llanelli. Adenillwyd gwrthrych, sy’n cael ei archwilio ar hyn o bryd.

Mae dau ddyn wedi’u harestio ar amheuaeth o feddu ar arfau saethu ffug ac maen nhw yn nalfa’r heddlu tra bod ymchwiliad yn cael ei gynnal.