17 Ebr 2014

Mae pum swyddog heddlu o Sir Gaerfyrddin wedi derbyn gwobr am ddewrder.

Cyflwynodd yr actor Danny Millar wobrau CAPITA Flame am ddewrder ac arwriaeth arbennig gan y gwasanaethau brys mewn seremoni yng ngwesty’r Deansgate Hilton, Manceinion ar nos Wener 28 Mawrth 2014.

Cyflwynwyd Gwobr CAPITA 999 i Ringyll 381 Kerry Scoberg, PC 345 Jamie Lang, PC 357 Gareth Jordan, PC 130 Alun Morgan a PC 722 Ciaran Ryan am eu hymdrechion wrth achub bachgen a oedd yn boddi mewn chwarel ym mis Mehefin 2012.

Roedd y swyddogion ymysg y cyntaf i gyrraedd y lleoliad. Doedd dim golwg o’r bachgen, a oedd wedi suddo o dan y dŵr. Clymodd PC Morgan, sy’n gyn-achubwr bywyd, linell achub o’i amgylch, ac ar ôl gweld y bachgen, plymiodd i mewn i’r llyn rhewllyd. Defnyddiodd ei nerth a’i  sgil i ddod â’r bachgen i wyneb y dŵr. Ag yntau’n dioddef effeithiau’r oerni eithafol, daeth PC Morgan â’r bachgen i ymyl y dŵr, lle y bu ei gydweithwyr o gymorth.

Roedd y bachgen yn dangos arwyddion o fywyd ac aed ag ef i’r ysbyty, lle y bu farw’n ddiweddarach.

Dywedodd y Rhingyll Kerry Scoberg:

“Rydym yn falch iawn o dderbyn gwobr CAPITA 999. Roedd hi’n fraint mynychu’r seremoni. Roeddem yn teimlo’n wylaidd iawn ar y noson ymysg pobl sy’n gwneud cymaint dros eu cymunedau. 

Fel y bydd pawb a oedd yno ar y diwrnod yn gwybod, gweithiodd nifer o bobl yn galed iawn er mwyn ceisio achub Luke. Rydym ni’n derbyn y wobr hon ar eu rhan nhw hefyd.”

 

Llun
 
PC 345 Jamie Lang (Llanelli) PC 722 Ciaran Ryan (Rhydaman) PC 357 Gareth Jordan    (Rhydaman) Rhingyll 381 Kerry Scoberg  (Rhydaman) PC 130 Alun Morgan (Rhydaman)