26 Maw 2014

Mae tîm o 12 personél heddlu a milwrol sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd, neu sydd wedi gwasanaethu yn y gorffennol, gan gynnwys tri swyddog o Heddlu Dyfed-Powys, wedi llwyddo i godi £78,000 ar gyfer yr elusen Help for Heroes. 

Ym mis Mai y llynedd, cwblhaodd y tîm daith 1,283 milltir 10 diwrnod ar draws y DU, gan feicio o John O’Groats i Land’s End; dringo’r copaon uchaf yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, Lloegr a Chymru, a rhwyfo ar draws Môr Iwerddon ddwywaith, Cwblhaodd y tîm y daith drwy neidio o awyren i mewn i Abertawe.

Roedd y daith yn fwy hynod fyth o ystyried fod y tîm yn cynnwys nifer o drychedigion a anafwyd ar ddyletswydd yn Afghanistan. Ar ddydd Iau 20 Mawrth, cyflwynwyd y siec i elusen Help for Heroes.

Rhoddodd G4S £10,000 i’r her, gan roi cymorth gwerth £20,000 ychwanegol. Aeth tri o weithwyr G4S gyda’r tîm yn ystod yr her 10 diwrnod gan ddefnyddio cerbyd Landrofer a ddarparwyd gan G4S a Hitachi Capital.

Dywedodd Peter Bowker, un o’r rhai anabl a gymerodd ran yn yr her: “Yn bennaf, roeddwn i eisiau cymryd rhan oherwydd yr her gorfforol a meddyliol. Hyfforddais bob penwythnos yn y cyfnod yn arwain at yr her, gan feicio tua 100 milltir. Roeddwn fwyaf nerfus ynglŷn â neidio o awyren i mewn i Abertawe ar y diwedd, ond rwy’n hynod falch fy mod i wedi cwblhau’r her.”
 
Dywedodd trefnydd y digwyddiad, PC Richard Morgan: “Roeddwn i am wneud yr her hon am ei bod yn unigryw ac yn wahanol i’r digwyddiadau dygnwch sydd wedi’u cynnal hyd yn hyn. Roedd logisteg y digwyddiad yn hanfodol i’w lwyddiant. Rydym yn ddiolchgar iawn i’n noddwyr sydd wedi’n helpu i wneud Her Arwyr y DU yn realiti ac i bawb sydd wedi rhoi.”

Mae’r tri swyddog o Heddlu Dyfed-Powys wedi’u lleoli yn Cross Hands ac maent i gyd yn byw yn Sir Gaerfyrddin.

Ychwanegodd y Rhingyll Lyn Evans o Heddlu Dyfed-Powys: “Roedd y digwyddiad yn apelio i ni gan ein bod ni eisiau codi arian ar gyfer yr elusen Help for Heroes, ac roedd hyn yn rhywbeth y tu hwnt i’r cyffredin ac yn heriol iawn. Roedd angen sawl awr o hyfforddi’n unigol ac fel tîm. Ond cawsom ymdeimlad o gyrhaeddiad wrth gwblhau taith o Ynysoedd Prydain ar feiciau, gan gynnwys dringo’r copaon uchaf yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, Lloegr a Chymru, heb anghofio rhwyfo ar hyd Môr Iwerddon!”