27 Gor 2017

Bydd dros 20 beiciwr o Bowys, Sir Benfro a’r Pencadlys, gan gynnwys y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Liane James, yn ymuno â heddluoedd eraill ac yn beicio 200 milltir dros 3 diwrnod er cof am gydweithwyr a gwympodd ac er mwyn codi arian ar gyfer yr elusen Care Of Police Survivors fory (Dydd Gwener 28 Gorffennaf). Taith feicio flynyddol yw Taith Undod Heddluoedd Prydain o Gofeb Genedlaethol yr Heddlu (Llundain) i’r Goedardd Genedlaethol (Swydd Stafford) er mwyn codi arian ar gyfer yr elusen Care of Police Survivors (COPS).

Byddant yn beicio ar hyd llwybr drwy Ganolbarth Lloegr i ymuno â changhennau cenedlaethol eraill brynhawn ddydd Sadwrn cyn y bydd cyfarfod yn cael ei gynnal gydag aelodau teulu. Bydd yr her tri diwrnod yn gorffen gyda gwasanaeth yn y Goedardd Goffa Genedlaethol yn Lichfield, Swydd Stafford, lle y byddant yn ymgasglu ar gyfer gwasanaeth goffa gyda theuluoedd, cydweithwyr a ffrindiau swyddogion a gwympodd.

Yn y cyfnod yn arwain at y daith, ac er mwyn codi arian, mae nifer o weithgareddau wedi’u cynnal yn rhanbarthau Heddlu Dyfed-Powys, gan gynnwys y canlynol: 

  • Cymerodd Swyddogion Powys ran mewn reid tyrbo yn archfarchnad Tesco, Llandrindod, ddydd Sadwrn 15 Gorffennaf

  • Cwis yng Nghlwb Criced Hwlffordd ddydd Mercher 26 Gorffennaf

  • Reidiodd swyddogion Powys o Aberhonddu/Llanfair-ym-Muallt i’r Pencadlys ac yn ôl ddydd Iau 20 Gorffennaf. Roedd yn daith gron o 100 milltir, ac yn ffordd dda o gynhesu!

    Dywedodd y Prif Arolygydd Matt Scrase: “Mae hon yn elusen sy’n agos iawn i galonnau pawb yn y gwasanaeth heddlu, yn swyddogion ac yn staff. Rydyn ni wedi bod yn hyfforddi’n galed ar gyfer y digwyddiad ac yn edrych ymlaen at gymryd rhan a rhoi cant y cant - a thrwy wneud hynny, codi arian ar gyfer elusen werth chweil.”

    Os hoffech gyfrannu, galwch heibio i’n tudalen JustGiving https://www.justgiving.com/fundraising/Dyfed-Powys . Hefyd, medrwch noddi drwy anfon SWPC99 £1 fel neges destun at 70070, neu unrhyw swm rydych chi’n dymuno rhoi. Byddem yn gwerthfawrogi pob ceiniog. 

    Am ragor o wybodaeth ynghylch COPS a’r gwaith da maen nhw’n gwneud, galwch heibio i’w gwefan: http://ukcops.org/