10 Chw 2014

Rhwng Hydref a Rhagfyr 2013, gwnaed 15 adroddiad am ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn perthynas â cherbydau. Roedd digwyddiadau’n cynnwys adroddiadau am droelli olwynion a refio injans yn ormodol.
Oherwydd hyn, cynhaliodd y tîm plismona bro gynllun patrôl o’r enw Ymgyrch ‘Wheel Spin’ drwy gydol mis Ionawr er mwyn targedu’r troseddau uchod.
Talwyd sylw penodol i ardal Pensarn.
“Diolch i gynnydd o ran presenoldeb swyddogion yn yr ardal yr effeithir arni, bu gostyngiad sylweddol yn nifer yr adroddiadau o’r fath rydym wedi’u derbyn gan aelodau o’r cyhoedd,” meddai’r Rhingyll Jolene Mann. “Byddwn ni’n parhau i fonitro’r gyrru gwrthgymdeithasol hwn, yn ogystal â mathau eraill o ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mhob rhan o Gaerfyrddin.
“Os oes unrhyw un yn cael ei effeithio gan ymddygiad gwrthgymdeithasol, gofynnaf iddynt ei riportio i ni yng Ngorsaf Heddlu Caerfyrddin ar 101.”