24 Ion 2014

Mae swyddogion heddlu ym Mhorth Tywyn yn paratoi ar gyfer eu cyfarfod PACT mawreddog cyntaf. Yn y cyfarfod, bydd unigolion o sefydliadau partner yn rhoi cyflwyniad am eu gwaith yn y gymuned.

Cynhelir y cyfarfod PACT mawreddog cyntaf nos Fercher 5 Chwefror am 6 o’r gloch yng Ngorsaf Heddlu Gymunedol Porth Tywyn.

Y gobaith yw y bydd ychwanegiad siaradwyr o grwpiau eraill yn denu mwy o bobl i’r cyfarfod PACT.

“Trwy wahodd siaradwyr o sefydliadau partner i siarad am eu gwaith yn y gymuned, rydym yn gobeithio ehangu apêl ein cyfarfod PACT a’u gwneud nhw’n fwy cynhwysol,” meddai PCSO Liz Kempster-Hall. “Ni fydd y cyflwyniadau’n hir - rhyw bump i ddeg munud - ond byddant yn hysbysu’r gymuned am bethau eraill sy’n digwydd yn yr ardal yn ogystal â rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt ynglŷn â materion plismona.

“Bydd sawl siaradwr yn bresennol yn y digwyddiad cyntaf hwn, gan gynnwys rhywun o’r Adran Safonau Masnachu, Brian Jones o’r Adran Diogelwch Cymunedol, a rhywun o’r Adran Dân a Phriffyrdd.

“Felly galwch heibio. Dewch i gwrdd â’ch swyddogion lleol a darganfod mwy am yr hyn sydd gan eich cymuned i’w gynnig.”