19 Meh 2014

Mae swyddogion sy’n gweithio yn Aberhonddu a Sir Gaerfyrddin wedi derbyn y setiau llaw diweddaraf fel eu bod nhw’n medru cael mynediad at wybodaeth a systemau’r heddlu, ac ymgymryd ag amryw brosesau mewn cam tuag at blismona digidol symudol.

Mae swyddogion sy’n gweithio yn Aberhonddu a Chaerfyrddin yn defnyddio’r Samsung Galaxy 3 Note am gyfnod prawf o ddeufis, cyn iddynt gael eu cyflwyno i swyddogion ledled yr ardal heddlu.

Gall swyddogion gael mynediad at wybodaeth ar systemau gorchymyn a rheoli a throseddau yr Heddlu, a Chyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu. Bydd modd iddynt gofnodi gwybodaeth; cyhoeddi hysbysiadau cosb benodedig ac amryw o droseddau traffig eraill, yn ogystal â chofnodi troseddau ac achosion o gam-drin domestig.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince, “Mae manteision swyddogion yn cael mynediad at systemau a gwybodaeth pan maen nhw allan ar batrôl yn glir. Bydd medru cwblhau tasgau unwaith sy’n cydamseru â systemau’r Heddlu’n arbed amser ac ymdrech, ac yn osgoi nodi’r un wybodaeth ddwywaith.

“Ni fydd swyddogion mewn gorsafoedd wrth gyfrifiaduron. Yn hytrach, byddan nhw allan ac yn amlwg yn ein cymunedau. Mae plismona digidol symudol yn rhan allweddol o’n Cynllun Heddlu a Throseddu ehangach lle yr ydym yn newid y ffordd rydyn ni’n gweithio er mwyn rhoi’r cyhoedd yn gyntaf.”

Mae PC Ben Aston, sy’n gweithio yng Nghaerfyrddin, yn un o’r swyddogion sydd wedi bod yn rhan o’r tîm datblygu a phrofi. Meddai, “Yn sicr, hwn yw’r datblygiad mwyaf arwyddocaol rwyf wedi ei weld ar gyfer y rhai sy’n gweithio ar y rheng flaen ers imi ymuno saith mlynedd yn ôl. 

“Bydd y ddyfais yn lleihau’r amser a dreulir yn dyblygu data ar wahanol ffurflenni papur ar gyfer adrannau gwahanol ac yn gwthio gwybodaeth o’r rheng flaen yn syth i’r swyddfa gefn mewn amser real a heb unrhyw oedi. Pan rydyn ni ar y strydoedd, mae gennym y gallu i gael mynediad at wybodaeth ac asedau cudd-wybodaeth a’i rhannu. Fel arfer, byddai angen i ni deithio nôl i’r gorsafoedd heddlu ar gyfer mynediad neu gais drwy drydydd person.

“Rhan fwyaf cyffroes y prosiect yw y bydd yn datblygu’n barhaus. Rydym eisoes wedi meddwl am syniadau newydd ar gyfer defnyddio’r ddyfais yn y dyfodol a fydd yn ein galluogi i gyflawni’n rolau’n fwy effeithiol.”