04 Chw 2014

Mae swyddogion yn ymchwilio i achos o ddifrod troseddol a ddigwyddodd rhywbryd dros nos ddydd Mercher 22 Ionawr 2014.
Mae rhywun wedi difrodi drws cefn a ffenestr eiddo ar Goedlan Belvedere.
Mae’r heddlu’n ceisio gwybodaeth mewn perthynas â’r drosedd, ac os oes unrhyw un wedi tystio i’r digwyddiad, gofynnir iddynt gysylltu â’r heddlu ar 101.