18 Tach 2013

Gweithredodd swyddogion Ystradgynlais gwarant gyffuriau ddydd Sadwrn 16 Tachwedd mewn fflat ar Heol Twrch, Cwmtwrch Isaf.
Arestiwyd dyn lleol 23 oed ar amheuaeth o feddu ar ganabis gyda’r bwriad o werthu, ac mae wedi’i ryddhau ar fechnïaeth tan y flwyddyn newydd tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal.