12 Chw 2014

Rhywbryd rhwng 3.30 o’r gloch brynhawn ddydd Iau 6 a 9.30 o’r gloch fore ddydd Gwener 7 Chwefror 2014, mae rhywun wedi dwyn y llafnau o sychwyr sgrin wynt Audi A3 lliw arian. 
Roedd y car wedi’i barcio ym maes parcio Stryd yr Eglwys, gyferbyn â Clerks Court ar Mill Lane, y Trallwng, ar y pryd.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â Gorsaf Heddlu’r Trallwng ar 101