19 Hyd 2016

Fel rhan o’r gwaith sydd ar droed ar gyfer moderneiddio ystâd Heddlu Dyfed-Powys, bu’r Gorsaf Heddlu Porth Tywyn ar gau i’r cyhoedd heddiw, a bydd y swyddogion sy’n gweithio yno fel arfer yn symud i Orsaf Heddlu Cydweli dros dro.

Bydd swyddogion yn dychwelyd i Orsaf Heddlu Porth Tywyn, a fydd wedi’i hestyn a’i hadnewyddu ym Mhorth Tywyn yn gynnar fis Ebrill 2017.

Ni fydd gwasanaethau plismona’n cael eu heffeithio yn ystod yr amser hwn, gyda dyfeisiau symudol newydd swyddogion yn eu galluogi i dreulio mwy o amser yn eu hardaloedd ac yn lleihau’r angen ar gyfer dychwelyd i’r orsaf.

Gall unrhyw un sydd eisiau cysylltu â swyddog wneud hynny drwy alw 101, drwy anfon e-bost at LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk neu drwy Twitter @NPTLlanelliWest. Dylech alw 999 mewn argyfwng.   

Bydd y tîm dal yn cynnal eu cyfarfodydd PACT misol ar gyfer preswylwyr Porth Tywyn a Phen-bre ar ddydd Mercher cyntaf pob mis ym Mhlas y Môr, Porth Tywyn.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cyflawni rhaglen newid sylweddol ar hyn o bryd er mwyn gwella’r ystâd gyfan. Y nod hirdymor yw creu mannau diogel sy’n addas ar gyfer y diben. Mae Gorsaf Heddlu Porth Tywyn yn ganolfan blismona allweddol yn ardal Llanelli Wledig, ac mae buddsoddi’n cynnig y gwerth gorau am arian ar gyfer y dyfodol.