21 Mai 2015

Oddeutu 12.55 y prynhawn yma rhoddwyd gwybod i’r heddlu am sŵn bang uchel a mwg yn codi i’r awyr yn Ysgol Bryngwyn, Ffordd Bryngwyn, Llanelli. Roedd y Gwasanaeth Tân a’r Gwasanaeth Ambiwlans yn bresennol, a chanfuwyd bod trawsnewidydd trydan allanol wedi ffrwydro. Rhoddwyd gwybod i Western Power, ac maent wedi cadarnhau bod dros 500 o gwsmeriaid heb ynni yn dilyn y digwyddiad. Mae’r ysgol wedi ei gwacáu fel rhagofal ac mae pob un o’r disgyblion a’r staff yn ddiogel, ac nid oes unrhyw un wedi ei anafu. Mae’r Gwasanaeth Tân wedi cau’r ardal. Rydym yn pwysleisio bob pob plentyn yn ddiogel, ac NAD oes angen i rieni ddod i’r ysgol. Mae Western Power yn gweithio i adfer y cyflenwad ynni i’r ardal.