21 Mai 2014

Tua 10pm ddydd Sul 18 Mai, darganfuwyd tân mewn tŷ gwag - sef Ffermdy Tynswydd, Tynreithyn, Tregaron.  Mae'r heddlu'n ymchwilio i'r amgylchiadau ac yn awyddus i siarad ag unrhyw unigolyn a welodd unrhyw beth amheus yn yr ardal, neu unrhyw unigolyn â gwybodaeth a allai helpu'r ymchwiliad. Maent yn awyddus hefyd i ddod o hyd i'r bobl mewn Ford KA du a welwyd yn yr ardal ar y pryd.  
Gofynnir i unrhyw unigolyn sydd â gwybodaeth gysylltu â Ditectif Cwnstabl Dros Dro 579 Williams yng Ngorsaf Heddlu Llanbedr Pont Steffan trwy ffonio 101, neu drwy alw Taclo'r Taclau yn ddienw ar 0800 555111.