16 Meh 2014

Mewn tân ym Mryn y Gorwel, Caerfyrddin am oddeutu 18:15 ar nos Sul 15 Mehefin. Galwyd y Gwasanaeth Tân ac Achub, y Gwasanaeth Ambiwlans, Ambiwlans Awyr a’r Heddlu i’r lleoliad. Aed â menyw yn ei hugeiniau i ysbyty Treforys mewn cyflwr difrifol, ac aed â phlentyn, a oedd hefyd mewn cyflwr difrifol, i Ysbyty Glangwili. Yn ogystal, aed â dyn i’r ysbyty ar gyfer triniaeth. Diffoddodd y Gwasanaeth Tân ac Achub y tân, ond byddan nhw a swyddogion heddlu’n parhau wrth y lleoliad er mwyn sicrhau diogelwch eiddo eraill a phobl yn yr ardal drwy sicrhau fod ardaloedd yn parhau ar gau i’r cyhoedd a chynnal ymholiadau. Mae’r perthnasau agosaf wedi’u hysbysu ac maent yn cael eu cefnogi gan yr heddlu. Mae ymholiadau wedi cychwyn er mwyn sefydlu achos y tân.