04 Medi 2015

Ynghyd â’r Gwasanaeth Ieuenctid, cynhaliodd Tîm Plismona Bro’r Trallwng Ddiwrnod o Weithgarwch ym Maesydre, y Trallwng, yn ystod y gwyliau haf. Gwahoddwyd plant lleol i gymryd rhan mewn gweithgareddau am ddim a oedd yn cynnwys pêl droed swigod, sgiliau rygbi, sgiliau pêl droed, hyfforddiant dawns a rownderi.

 

Dywedodd PC Lindsay Sweetman, “Diben y digwyddiad oedd y byddai’r swyddogion a’r gwasanaeth ieuenctid yn ymgysylltu â phobl ifainc lleol tra’n cymryd rhan mewn gweithgareddau cadarnhaol. Roedd llawer yn bresennol yn y digwyddiad a chafodd bawb ddiwrnod hwyliog.”

 

Dymuna Tîm Plismona Bro’r Trallwng ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i wneud y diwrnod yn llwyddiant ac a roddodd eu hamser a’u sgiliau am ddim, gan gynnwys – Pêl Droed Swigod Gorllewin Canolbarth Lloegr, Clwb Rygbi’r Trallwng, Matthew Humphreys, Swyddog Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Powys, Dawns Powys, a Joanne Baines a ddyfarnodd y rownderi. Hefyd, diolch i Tesco, Morrisons a Sainsburys a ddarparodd ddiodydd a bwyd ar gyfer y diwrnod.