06 Maw 2019

Damion Harris

Damion Harris

 

Dyn wei di garcharu am 21 mlynedd ar ol marwolath Juozas Tunaitis, 48 mlwydd oed, mewn tan yng ngwesty yn Aberystwyth.

 

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Jonathan Rees o adran CID Ceredigion:

 

“Heddiw, derbyniodd Damion Harris ddedfryd estynedig o 21 mlynedd o garchar ar ôl pledio’n euog i ddynladdiad, achosi niwed corfforol difrifol a chynnau tân yn fwriadol gan fod yn ddi-hid a fyddai’n peryglu bywyd. Mae wedi’i enwi’n droseddwr peryglus.

 

“Mae hwn yn achos trasig lle gollodd Juozas Tunaitis, 48 oed, ei fywyd yn y tân yng ngwesty Tŷ Belgrave, Aberystwyth, fis Gorffennaf y llynedd lle’r oedd un deg chwech o westeion, gan gynnwys plant, yn aros. 

 

“Yn dilyn y tân, bu ymchwiliad troseddol cymhleth a oedd yn cynnwys adnoddau arbenigol o Adran Ymchwilio i Droseddau Heddlu Dyfed-Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Chwilio ac Achub Trefol a Gwyddonwyr Fforensig sydd, gyda chefnogaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron, wedi arwain at y canlyniad hwn heddiw.

 

“Hoffwn ddiolch i bawb a oedd yn rhan o’r ymchwiliad am eu gwaith diwyd o ran dwyn y troseddwr i gyfiawnder, a hefyd i’r gymuned yn Aberystwyth am eu cefnogaeth a’u hamynedd yn ystod ymchwiliad dwys.”

 

“Mae ein meddyliau’n parhau gyda theulu Mr Tunaitis ac rydyn ni’n gobeithio bydd y canlyniad hwn yn dod â diweddglo i’r teulu.”