19 Gor 2018

Police CCTV is up and running in Builth Wells

Mae TCC yr Heddlu ar waith yn Llanfair-ym-Muallt cyn y Sioe Frenhinol eleni.

Rhain yw’r camerâu cyntaf i gael eu gweithredu fel rhan o ailfuddsoddiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, mewn darpariaeth TCC ledled ardal Heddlu Dyfed-Powys.

Bydd monitro TCC yn ystod y Sioe Frenhinol yn digwydd yn lleol yng Ngorsaf Heddlu Llanfair-ym-Muallt, a bydd hefyd yn cael ei wylio yng Nghanolfan Gyfathrebu’r Heddlu ym Mhencadlys yr Heddlu, Caerfyrddin.

Bydd ystafell fonitro o’r radd flaenaf ar waith yn llawn erbyn canol Awst 2018, a fydd yn cyd-fynd â gosod camerâu yng Nghanol Tref Caerfyrddin.

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys:  “Mae’n dda iawn gennyf gyhoeddi bod TCC wedi’i osod yn llwyddiannus yn Llanfair-ym-Muallt cyn y Sioe Frenhinol.

“Llanfair-ym-Muallt yw’r dref gyntaf o 17 i weld ailfuddsoddiad mewn isadeiledd TCC modern, ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at weld y prosiect yn cael ei ehangu ar draws yr ardal heddlu dros y misoedd i ddod.”

Dywedodd Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys: “Mae llawer iawn o waith wedi’i wneud o ran y prosiect hwn i gyrraedd y pwynt lle mae camerâu’n weithredol yn nhref gyntaf y rhaglen waith hon.

“Rwy’n edrych ymlaen yn bersonol at weld y camerâu TCC diweddaraf ar waith yn ystod y Sioe Frenhinol.”

Bydd Heddlu Dyfed-Powys hefyd yn lansio adran TCC newydd ar wefan yr heddlu (www.dyfed-powys.police.uk) yr wythnos hon lle bydd diweddariadau allweddol yn cael eu darparu wrth i’r rhaglen waith fynd rhagddi.