23 Mai 2014

Bydd Tîm Plismona Bro Aberystwyth yng Ngŵyl Seiclo Aber heddiw, dydd Gwener 23 Mai, a dydd Sadwrn 24 Mai, rhwng 11am a 3pm.  Dewch i ymweld â ni yn ein pabell iDome newydd ar y promenâd, lle bydd heddweision yn marcio beiciau am ddim.  

Dywedodd Rhingyll Jane Mortley:  "Mae'n bwysig iawn i ni fod pobl yn gallu cael gafael ar eu heddweision lleol.  Rydym ni yma i helpu pobl i deimlo'n ddiogel ac i fynd i'r afael â materion a phryderon sydd o bwys i gymunedau.  Rydym wedi bod yn gweithio i gynnig ystod o ddulliau i bobl gysylltu â ni a chwrdd a ni - ac mae'r pebyll iDome newydd sbon yn gyfle arall i ni fod yn fwy hygyrch yn ein cymunedau.  Trwy fod o gwmpas y lle a thrwy ddefnyddio'r iDome mewn digwyddiadau lleol megis Gŵyl Seiclo Aber, rydym yn gobeithio y byddwn yn creu cyfle cyfleus ac addas i bobl gwrdd â ni a chysylltu â ni.  Bydd heddweision yn marcio beiciau am ddim ar y ddau ddiwrnod, ond byddant hefyd yn gallu cynnig cyngor, a thrafod unrhyw broblemau neu bryderon."