13 Tach 2014

Mae Tîm Plismona Bro Hwlffordd yn atgoffa beicwyr ei bod hi’n bwysig eu bod yn weladwy wrth iddi dywyllu’n gynharach gyda’r nos, a’u bod yn aros yn ddiogel. Rhaid i unrhyw feiciwr sy’n bwriadu beicio mewn golau gwael a thywyllwch wirio’i feic yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn gweithio’n dda, gan dalu sylw arbennig i’r adlewyrchyddion a’r goleuadau blaen a chefn, sy’n cynnwys sicrhau eu bod yn cael eu cadw’n lân. Mae Rheolau’r Ffordd Fawr yn nodi bod yn rhaid i chi ddefnyddio goleuadau blaen a chefn wedi’u goleuo gyda’r nos, ac adlewyrchydd coch ar gefn y beic. Hefyd, mae gwisgo dillad golau neu adlewyrchol yn ystod y dydd a dillad a/neu ategolion adlewyrchol yn y tywyllwch yn eich gwneud chi’n fwy amlwg.