05 Chw 2014

Rhywbryd rhwng 6.30 o’r gloch nos Sul 2 a 6.30 o’r gloch fore ddydd Llun 3 Chwefror, torrwyd trawsnewidydd catalytig i ffwrdd o gerbyd pic-yp Toyota Hilux yn ardal Townend, Llanandras.
Gwerth yr eitem yw tua £1200.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn perthynas â’r digwyddiad hwn i gysylltu â PC Fraser Scott yng Ngorsaf Heddlu Llanandras ar 101. Fel arall, medrwch anfon e-bost at PC Scott ar Scott.fraser@dyfed-powys.pnn.police.uk