25 Tach 2013

Bydd tri unigolyn ifanc o Aberhonddu’n ymddangos gerbron llys ieuenctid y dref ar 11 Rhagfyr. Mae pob un ohonynt wedi’u cyhuddo â dau achos o ymosod.
Fe’u harestiwyd yn dilyn yr ymosodiad ar ddau ddyn yn Aberhonddu yn ystod oriau mân y bore ddydd Sul 24 Tachwedd.