18 Rhag 2013

Rhywbryd rhwng 29 Tachwedd a 2 Rhagfyr 2013, difrodwyd ffenestr yn nrws blaen Neuadd y Strand, Stryd y Strand, Llanfair-ym-Muallt.
Rhywbryd yn ystod noson y 15fed o Ragfyr 2013, dygwyd bwrdd sglefrio lliw du o Bridge Street yn Rhaeadr.
Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â’r troseddau hyn gysylltu â PC Joanne Davies yng Ngorsaf Heddlu Llanfair-ym-Muallt ar 101.