01 Medi 2016

Gall Heddlu Dyfed-Powys gadarnhau bod corff dyn wedi’i dynnu o ddŵr rhwng Aberystwyth a Borth fore heddiw (Dydd Iau 1 Medi). Mae ymholiadau’n cael eu cynnal er mwyn adnabod y dyn. Nid yw hyn yn gysylltiedig â’r digwyddiad yn Harbwr Aberystwyth ddoe.