08 Medi 2020

Ers dechrau’r pandemig #COVID19, mae cyrsiau wyneb yn wyneb y Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru wedi eu hatal, a fyddwn ni ddim yn eu cynnal hyd y gellir rhagweld.

Rydyn ni wedi cyflwyno’r opsiwn o gwblhau eich cwrs arlein drwy fynediad i’n dosbarth digidol, ond er mwyn gwneud hyn mae angen i chi gysylltu gyda ni i roi gwybod os yw hynny’n opsiwn yr hoffech chi ei ddewis, ac er mwyn i ni wneud y trefniadau.

Os ydych chi ar hyn o bryd wedi eich cofrestru ar gwrs dosbarth NDORS ym mis Medi a Hydref, ac mae modd i chi gwblhau hwn arlein yn lle, cysylltwch â ni ar:

Mae ein llinellau ffôn ar agor o 9am i 12:30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac yn brysur iawn ar hyn o bryd, ond y tu hwnt i’r oriau hyn neu pan mae’r llinell yn brysur, gadewch neges ac fe wnawn ni ddod nôl atoch chi mor fuan â phosibl.

Os nad ydych chi’n gallu cwblhau eich cwrs arlein, neu os ydych yn dymuno gwrthod y cynnig arlein, bydd angen i chi gysylltu gyda’r heddlu cychwynnol a wnaeth eich cyfeirio chi at y cynllun (bydd manylion ynghylch pwy yw hwn ar eich llythyr opsiynau gwreiddiol). Os mai Heddlu De Cymru yw hwn, bydd angen i chi gysylltu â nhw ar 01443 660402 (dewis 4) neu drwy anfon ebost at SWPCTOSUPPORT@south-wales.pnn.police.uk.

Os na fyddwn ni’n clywed gennych chi er mwyn cofrestru arlein, neu er mwyn gwrthod y cynnig, bydd eich cofrestriad ar y cynllun yn cael ei ganslo, byddwch yn cael ad-daliad, a byddwn yn cyfeirio eich achos yn ôl at yr heddlu cychwynnol.