19 Hyd 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi wythnos Get Safe Online a gynhelir o 19-25 Hydref. Nod yr wythnos yw addysgu, hysbysu a chodi ymwybyddiaeth ynghylch materion diogelwch ar-lein er mwyn sicrhau y gall defnyddwyr a busnesau bychain ddefnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel a hyderus.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Rob Gravelle, o’r Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu:

"Nid rhywbeth sy’n digwydd mewn dinasoedd mawr yn unig yw seiberdroseddu. Mae’n broblem gynyddol sy’n digwydd yn Nyfed-Powys nawr. Tîm arbenigol yn Heddlu Dyfed-Powys yw’r Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu  a sefydlwyd er mwyn ceisio lleihau seiberdroseddu. Rydyn ni’n uned brysur sy’n ymchwilio i bob math o droseddau digidol neu seiberdroseddu sy’n amrywio o dwyll ar-lein i gam-fanteisio’n rhywiol ar blant. 

"Mae modd atal elfen sylweddol o seiberdroseddu. Rydym yn annog defnyddwyr a busnesau i sicrhau bod ganddynt y feddalwedd ddiogelwch ddiweddaraf ar eu cyfrifiaduron er mwyn bod yn ddiogel wrth bori ar-lein. Trwy gymryd camau sylfaenol i atal troseddu, gall pobl leihau'n sylweddol y tebygrwydd o ddioddef o drosedd arlein.

“Er mwyn atal seiberdroseddu, mae’r Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu’n cydweithio â Get Safe Online i roi gwybodaeth a hyder i bobl ddiogelu eu hunain rhag seiberdroseddu. 

 Cyngor ar gyfer diogelwch ar-lein:

 

  • Dilëwch negeseuon a negeseuon cyfryngau cymdeithasol amheus heb glicio ar ddolenni.
  • Dylech arsefydlu'r feddalwedd ddiogelwch wrthfirysau ddiweddaraf.
  • Cadwch eich cyfrifiadur yn gyfredol gyda'r diweddariadau a'r cywiriadau diweddaraf. 
  • Byddwch yn wyliadwrus ar wefannau cyfryngau cymdeithasol: allgofnodi ar ôl gorffen, ac ymatal rhag cysylltu â phobl nad ydych yn eu hadnabod.
  • Defnyddiwch gyfrineiriau cryf a newidiwch nhw’n rheolaidd. Peidiwch â’u rhannu â neb.
  • Byddwch yn ofalus am beth ydych chi'n ei rannu ar-lein – peidiwch â rhoi mwy o wybodaeth nag sydd angen ar wefannau cyfryngau cymdeithasol, a gwnewch gopïau o ffeiliau a chynnwys cyfryngau pwysig mewn lle diogel, hynny yw gyriant caled allanol neu storfa gwmwl yr ydych yn ymddiried ynddi.

 

Am gyngor pellach, galwch heibio i www.getsafeonline.org

Os ydych chi’n credu’ch bod chi wedi dioddef seiberdrosedd economaidd (h.y. lle rydych chi wedi colli arian) dylech ei riportio i Action Fraud, canolfan riportio twyll ar-lein y DU drwy alw 0300 123 20 40 neu drwy alw heibio i’r wefan www.actionfraud.police.uk.

Os ydych chi’n dioddef cam-drin neu aflonyddu ar-lein, dylech ei riportio i’ch heddlu lleol drwy siarad â swyddog lleol neu galw 101.