13 Meh 2014

Wedi mwynhau’r gêm neithiwr?
Yfed a’r ‘bore trannoeth’ – Fe allech dal fod dros y terfyn alcohol cyfreithiol

Mae cefnogwyr pêl droed yn cael eu hannog i beidio â gyrru yn dilyn noson o yfed yn ystod Cwpan y Byd.

 nifer o’r gemau’n cychwyn am 8 neu 11 o’r gloch y nos, mae tafarndai’n cael aros ar agor tan 1 o’r gloch y bore ar gyfer rhai gemau – ac felly ceir y posibilrwydd o yfed yn hwyr y nos.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i gefnogwyr pêl droed yfed yn gyfrifol, yn arbennig os oes angen iddynt yrru’r bore trannoeth. Dywed Susan Storch, Swyddog Diogelwch y Ffyrdd Dyfed-Powys:  “Rydym yn deall y bydd pobl yn dathlu Cwpan y Byd ledled y DU, ac rydym eisiau i bobl fwynhau’r ŵyl bêl droed, ond i beidio â chymryd siawns drwy yrru pan fyddant dros y terfyn alcohol cyfreithiol.”

Mae’n bwysig fod modurwyr yn deall y gall y bore canlynol fod yr un mor beryglus â’r noson cynt – felly gall yfed tan yr oriau mân gael effaith sylweddol ar eich gallu i yrru’r bore trannoeth.

Ychwanega Susan Storch: “Neges yr ymgyrch hon yw codi ymwybyddiaeth ynglŷn ag yfed/cymryd cyffuriau a gyrru ac atgoffa modurwyr am ba mor hir y mae alcohol yn aros yn y corff. 

“Os ydych chi wedi bod yn yfed yn hwyr y nos, yna mae’r neges yn syml – peidiwch â mynd i mewn i’ch car y bore trannoeth. Rydych chi’n peryglu eich hun ac eraill."

Am ragor o gyngor ynglŷn â gyrru’r ‘bore trannoeth’, ewch i www.drinkaware.co.uk