11 Chw 2020

Cafwyd adroddiad bod Michael O’Leary, 55, ar goll ar ddydd Llun, 27ain Ionawr 2020.

Cyhuddwyd Andrew Jones, 52, o Gaerfyrddin o’i lofruddiaeth ar ddydd Llun 3ydd Chwefror 2020.

Mae swyddogion arbenigol yn parhau i chwilio lleoliadau yng Nghaerfyrddin, gan gynnwys Bronwydd a Chwmffrwd, am unrhyw dystiolaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad.

Meddai’r Ditectif Brif Arolygydd Paul Jones

“Rydym nawr yn cychwyn trydedd wythnos o chwiliadau a’n blaenoriaeth o hyd yw canfod Mr O’Leary a chael atebion i’w deulu.

“Rydym yn parhau i apelio am wybodaeth gan unrhyw un a wnaeth weld Mr O’Leary ar nos Lun, 27ain Ionawr neu a wnaeth weld ei gerbyd, Nissan Navara lliw arian yn teithio rhwng Cwmffrwd a Chapel Dewi rhwng 8pm a 10pm y noson honno, neu gan unrhyw un â gwybodaeth a oedd yn yr ardal honno yn ystod yr amserau hyn.

“Rydym hefyd yn parhau i apelio am unrhyw un a wnaeth weld neu sydd â gwybodaeth ynghylch unigolyn a welwyd yn seiclo rhwng Capel Dewi a Chwmffrwd ar noson y 27ain o Ionawr. Credir bod yr unigolyn yn gwisgo siaced lachar bwrpasol.

“Byddwn yn apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai ein helpu ni i ddod o hyd iddo i gysylltu â ni mor fuan â phosibl.

“Mae ein meddyliau o hyd gyda theulu Michael ar yr amser anodd hwn.”

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai helpu’r heddlu ffonio 101, neu gallwch roi adroddiad ar-lein ar <http://bit.ly/DPPReportOnline>. Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw, neu os oes gennych nam ar eich lleferydd gallwch hefyd anfon neges destun at ein rhif difrys 07811 311 908.

DIWEDD

Michael O'Leary

Michael O'Leary

Cerbyd Michael O'Leary

Cerbyd Michael O'Leary

Llun unigolyn yn seiclo

Llun unigolyn yn seiclo