06 Ion 2014

Ar hyn o bryd, mae’r heddlu’n gweithio gyda Chyngor Sir Ceredigion er mwyn symud pobl o ardal y rhodfa yn Aberystwyth.

Mae amodau tywydd yn parhau’n ddifrifol ledled Gorllewin Cymru, ac mae ffyrdd ar gau yn Niwgwl, Amroth, Borth ac Aberystwyth ar hyn o bryd.

Mae swyddogion yn atgoffa’r cyhoedd i beidio â cheisio gyrru drwy ddŵr llifogydd ac i gadw draw wrth ardaloedd arfordirol, yn arbennig yr ardaloedd hynny sydd wedi’u heffeithio waethaf.