15 Ion 2014

Dywed yr heddlu yn Llanelli bod cynllun a oedd yn atgoffa modurwyr i gadw’u cerbydau’n ddiogel wedi arwain at ostyngiad sylweddol yn nifer y lladradau o geir dros y Nadolig.

Fel rhan o’r cynllun Dan Glo ac O’r Golwg, roedd swyddogion plismona bro’n targedu ceir a oedd â ffenestr ar agor neu eitemau gwerthfawr mewn golwg.

“Anfonodd swyddogion 120 o lythyrau i fodurwyr a oedd heb ddiogelu’u cerbydau rhwng 1 Rhagfyr a 10 Ionawr,” meddai’r Rhingyll Justin Evans. “Ac mae’n dda gennyf ddweud bod y gweithredu hwn wedi arwain at ganlyniad cadarnhaol.

“Dim ond un lladrad o gerbyd a oedd heb ei ofalu a ddigwyddodd yn ystod y cyfnod hwnnw, o gymharu â 18 yn ystod yr un cyfnod y llynedd.

“Atal ac addysgu oedd nod y cynllun, ac rwy’n falch o ddweud ei bod hi’n edrych yn debyg fod y cynllun wedi cyflawni’r canlyniadau a ddymunwyd. Ond nid yw hynny’n rheswm i chi laesu’ch dwylo. Nid yw’r ffaith bod gŵyl y Nadolig drosodd yn golygu na fydd troseddwyr yn chwilio am darged hawdd.

“Cofiwch gadw’ch cerbydau wedi’u cloi a’u diogelu bob tro, a pheidiwch â gadael nwyddau gwerthfawr mewn golwg.”