14 Medi 2018

Gall yr Heddlu gadarnhau fod gweddillion unigolyn gwrywaidd wedi eu canfod yn ystod y chwiliad yng Ngwesty Belgrave House, Aberystwyth.

Nid yw’r gweddillion eto wedi eu hadnabod.

Mae teulu’r dyn Lithwanaidd a oedd ar goll wedi cael gwybod am y datblygiad hwn.

Mae Crwner E. M. wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf ac mae post mortem gan y Swyddfa Gartref wedi ei drefnu.

Mae’r chwiliad yn parhau yn y safle.

Mae’r Heddlu’n ymgynghori â Gwasanaeth Erlyn y Goron ynghylch y datblygiad hwn.

 

DIWEDD

 

14.09.18