22 Medi 2014

 

Mae’r Prif Gwnstabl Simon Prince wedi diolch i ymddiriedolwyr ac arianwyr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych am eu cefnogaeth tuag at ddatblygiad parhaus Dreigiau Ifanc ledled Gogledd Cymru. 

Yn garedig iawn, mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi rhoi amryw o offer swyddfa ar gyfer cynorthwyo Cydlynydd Gwirfoddol Dreigiau Ifanc Gogledd Cymru yn ei rôl er mwyn cynnal cyfathrebu effeithiol â’r arweinwyr lleol ac Arglwyddi Rhaglaw.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Prince:

“Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rôl bwysig iawn yn ein cymunedau, ac mae’n bwysig fod ganddynt yr offer angenrheidiol ar gyfer cyflawni eu rôl. Rwy’n ddiolchgar am gymorth y Cyngor.”

Am ragor o wybodaeth ynghylch ymuno â’r Dreigiau Ifanc, naill ai fel cyfranogwr neu wirfoddolwr, galwch heibio i’w gwefan:

http://www.youngdragons.org.uk/

 

Cefndir

Sefydliad Cymru gyfan o dan nawdd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw’r Dreigiau Ifanc. Mae’n ceisio cael pobl ifanc i gymryd rhan mewn sefydliadau ieuenctid lifrog e.e Geidiaid, Sgowtiaid, Cadetiaid Awyr, Cadetiaid y Fyddin, Brownis, Cybiau ac ati.

Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, Simon Prince, yw’r arweinydd strategol ar gyfer Dreigiau Ifanc yng Nghymru.

Mr Gerry Frobisher MBE yw Cydlynydd Gwirfoddol Dreigiau Gogledd Cymru.