19 Ebr 2017

Gyda thristwch mawr mae Heddlu Dyfed-Powys yn cadarnhau marwolaeth Katrina Evemy yn 19 oed. ‘Roedd hi wedi bod mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty ers iddi gael damwain ddifrifol yn ei chartref yn Rhodfa’r Graig, Llanelli Ddydd Iau, Ebrill 13. Bu farw’r bore yma (Dydd Mercher, Ebrill 19) gyda’i theulu o’i chwmpas.

Dywedodd yr Uwch Swyddog Ymchwilio, Ditectif Brif Arolygydd Ifan Charles: “Ar ran Heddlu Dyfed-Powys cydymdeimlaf yn ddwys â theulu Katrina Evemy. Mae ein swyddogion arbenigol yn dal i gefnogi’r teulu ar yr adeg anodd hon.

“Mae marwolaeth Katrina Evemy yn golygu ein bod erbyn hyn yn ymchwilio i lofruddiaeth.

“Mae’r ymchwiliad yn parhau a dilynwn bob trywydd ymholi.”

Gofynnwn yn daer i unrhywun oedd yn dyst, neu sydd â gwybodaeth a all helpu gyda’r ymchwiliad i gysylltu ag Ystafell Ymchwiliad Llanelli drwy alw 101.