10 Rhag 2013

Mae Uned Plismona’r Ffyrdd Canolbarth Cymru’n ymchwilio i wrthdrawiad pryd y methodd y gyrrwr â stopio a ddigwyddodd ym maes parcio siop Laura Ashley ar ystâd ddiwydiannol Dyffryn yn y Drenewydd.

Yn ystod y digwyddiad, tarodd cerbyd lliw golau gerbyd a oedd wedi’i barcio, a gyrrodd i ffwrdd heb adael unrhyw fanylion wrth y lleoliad. Digwyddodd y gwrthdrawiad am oddeutu 1.51 o’r gloch brynhawn ddydd Sul 24 Tachwedd 2013. Mae ymholiadau i ddod o hyd i’r cerbyd a’r gyrrwr yn mynd rhagddynt, ond mae’r heddlu eisiau siarad ag unrhyw un a oedd yn yr ardal ar y pryd.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad hwn gysylltu â PC Neil Rutter yng ngorsaf heddlu’r Drenewydd ar 101.