18 Rhag 2013

Mae swyddogion heddlu yn y Drenewydd yn apelio am dystion i wrthdrawiad traffig y ffyrdd rhwng dau gerbyd a ddigwyddodd ar ffordd y B4568 rhwng Llanllwchaearn (y Drenewydd) a’r gyffordd ger Aberbechan, Powys.
Bu lori Iveco wen ag ochrau ‘llenni’ glas mewn gwrthdrawiad â char modur Toyota Auris lliw coch brynhawn ddydd Mawrth 17 Rhagfyr 2013. Achoswyd difrod i’r car Toyota. 
Methodd y lori â stopio wrth y lleoliad, a gyrrodd i ffwrdd i gyfeiriad y Trallwng.
Mae’n bosibl fod y lori wedi’i chofrestru yng ngwlad Hwngari, ac mae’r rhif cofrestru’n debyg i
FKH227. 
Gofynnir i dystion neu unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC Louise Cook yn Uned Plismona’r Ffyrdd y Drenewydd ar 101.